Prof.Dr. Hasan Elik hocamızı ağırladık.

kuranokumalari1

Aylık konferanslar serisi kapsamında Prof.Dr. Hasan Elik hocamızı ağırladık.

“Kur’ân’dan ve Dinler tarihinden anladığımıza göre iki türlü din olgusundan bahsetmek mümkündür.
Bunlardan biri: insanlar tarafından oluşturulan Tanrı eksenli din, diğeri de vahye dayalı insan eksenli dindir. Vahiy dininin hükümleri ile insanın ihtiyaçları birlikte tetkik edildiğinde, dinin münhasıran insan için vaz’edildiği; dolayısıyla “insan eksenli din” nitelendirmesinin isabetli olduğu anlaşılır.
Ne var ki Peygamberler döneminde insanı merkeze alan ve onun sorunlarını çözmeyi amaçlayan vahiy dini, zamanla eksen kaymasına uğramış ve insan; dinin etrafında dolaştırılmaya başlamıştır.” diyen Elik, İnsanın İyiliği, güzelliği ve ahlakı doğuştan edindiği ve günümüzde bu ilkeler çerçevesinde hayat sürülmesi gerektiği vurgusunda bulundu.

Konferans soru ve cevaplar ile son buldu.

 

Prof.Dr. Hasan Elik Kimdir?

1949 yılında Tokat’ta doğdu. Hafızlıktan sonra Kesik bacak İsmail Bayrı Hoca’dan talim, tecvit ve kıraat okudu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da bitirdikten sonra, 1976 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1977 yılında Suudi Arabistan’a gitti.  King Abdülaziz Üniversitesinde 1982 yılında mastır tezini tamamladı. Adı geçen Üniversitede Tahâvî’nin Müşkilu’l-âsâr adlı eserinin edisyon kritiğini yaparak 1989 yılında doktor unvanını aldı, 2007 yılında Profesör oldu. Almanya, Hollanda, Mısır ve Japonya’da etütler yaptı, konferans ve sempozyumlara katıldı.

Eserlerinden bazıları: Dini Özünden Okumak, Kur’an’ın Korunmuşluğu Üzerine, Kur’an Işığında Farklı Konular, Farklı Yorumlar, Mabetten Hayata (I-X), İnsan Eksenli Din.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir