İstikrar

6132

İstikrar

Öngörülmüş hedefler için, çaba ve gayretin, sürekli ve kararlılık ile sistematik bir şekilde yapılması olarak tanımlamak mümkündür. Ancak alışılmış fikirlerin, alışılmış kalıpla sunulması ve aynı kalıpla hareket edilmesi ve böylece bilindik ezberlerin tekrarlanması kesinlikle istikrar olarak tanımlanamaz.

Uzun soluklu bir yolculuğun, amaç, hedef ve gayretlerin, tanımlanmamış,bilinçsiz hareketlerle hedefine ulaşması beklenmemelidir. Aksine, uzun soluklu bir yolculuk bir yol haritası gerektirir. Seçilen yol haritasının belirlenmiş hedef için uygunluğu da ayrıca değerlendirilmelidir. Ve bu yol haritasının uygulanmasında istikrar anahtar kelime olmalıdır.

Altını çizmek gerekir ki ifade ettiklerimiz/edeceklerimiz  “Amaç’’, ‘‘ Gaye’’, ‘‘Hedef’’ ‘‘Misyon’’ sahibi kişilere”  yöneliktir.

Bir bebeğin gelişiminde, bir bitkinin yetişmesinde istikrar aranır. Bebeğin bedensel ve zihinsel gelişiminde olabilecek bir aksaklık, yaşanacak tembellik veya ihmalkarlık bebeğin gelişimini kötü etkileyecek belki hayati tehlikelerle karşılaşa bilecektir. Bir bitkinin yetişmesinde bitkinin yaşamı için öngörülenler zamanında yapılmaz ihmalkarlıklarla süreç işletilirse bitkinin yetiştirilemeyeceği muhakkaktır.

Bu durum bir bebeğin gelişiminde ve bir bitkinin yetişmesinde böyle olduğu gibi başta ‘‘İnsan’’ olmak üzere İnsanın dahil olduğu tüm kurum, kuruş ve cemiyetler içinde böyledir. Yine iş hayatı, sosyal, siyasal ve ekonomik hayat içinde böyledir.

İnsanların içerisinde bulundukları iş, kurum, kuruluş, cemiyet ve organizasyonlarda ki tavır, davranış ve tutumları, bu tavır davranış ve tutumların istikrara katkıları aranmalıdır.

Bulundukları konumda ehliyet ve liyakat sahibi, kurum, kuruluş, cemiyet ve organizasyonlarda başta fikri üretimlerine katkı ve sorumlulukların yerine getirilmesinde katma değer olmaları önem arz etmektedir.

Her insanın kendisine şu kritik soruyu sormaları gerektiğine inanıyorum. İstikrara katkı mı, istikrarsızlığa katkımı sunuluyor?

İstikrara ne gibi katkılarda bulundukları ve ne gibi katkıda bulunabileceklerini yine kendilerinin tefekkür etmeleri gerekmektedir. İşe başladıkları, organizasyona katıldıkları ilk günde ki durumları ve bugün geldikleri noktada ki konumları değerlendirildiğinde istikrar görülebiliyor mu?

Uzun soluklu bir yürüyüş de sorumluluk sahibi her insanın bu sorulara müspet cevap vermesi beklenmelidir. Esasen İnsanın akıllı varlık olması bu noktada anlamlıdır.

İstikrarlı/sağlıklı bir İş hayatı belli zaman dilimlerinde belli mali/finansal tablolar ile ticaretini değerlendirir, performansını ölçer, yine sağlıklı/istikrarlı bir hayat adına tıp insan sağlığı için belli dönemlerde check-up öngörür, koruyucu hekimlik tedbirleri ise esas olarak caridir, zira iş hayatı da, insan sağlığı da ihmale, tembelliğe gelmez.

Yazının başına geri dönersek öngörülmüş hedefler için, çaba ve  gayretin sistematik bir şekilde yapılmasında istikrardan bahs edebilmek için öncelikle belirlenmiş hedeflere ulaşılması, bu hedeflerle yetinilmemesi her zaman hedefleri büyüterek geliştirilmesi, ve tüm bunların kararlı, sistematik yapılması gereklidir.

Aksi halde yapılan tüm gayret ve çabalar devamlı aynı şeyleri yapmak olarak algılanacak, bu da birlikte yapılacak bir yürüyüşte yorgunluğu, yıpranmışlığı, bıkkınlığı,anlamsızlığı, şuursuzluğu beraberinde getirecektir.

Yusuf DOĞAN

SMMM

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir